Starting bonus

400 $

Pin-Up Bonusu haqqında TSS

 • Pin Up-da bonusların alınmasında təhlükəsizdir? Mən nəyi risk edirəm?

  Pin Up həm qanuni, həm də lisenziyalı bir kitabxanadır, bu da onlardan hər hansı bonusları almanın tamamilə təhlükəsiz olduğu anlamına gəlir. Pin Up bütün oyunçular üçün cömərt xüsusi təkliflər, pulsuz döndürmələr və nağd geri ödəmə mükafatları ilə birlikdə cömərt xoş gələn bonus təklif edir, ancaq bütün bonuslar çıxarılmağa buraqmadan əvvəl bahis tələblərini yerinə yetirməlidir.

 • Bu Pin Up tərəfindən təklif olunan yeganə bonuslardır?

  Pin Up, səhifədə göstərilənlərdən daha çox bonus təklif edir, belə ki, oyunçular daim yeni təkliflər üçün yoxlamağa qayıtmağa çalışmalıdır. Bonuslar gələcəkdə dəyişdirilə, əlavə edilə və ya çıxarılmağa bilər, belə ki, bonusların ətraflı məlumatlar ilə güncəldə olmaq vacibdir.

 • Mən istəsəm, bonusu geri ala bilərmə?

  Bir bonusu alıb sonra onu ləğv etmək haqqında dəyişdirdisinizsə, bonuslar və təşviqatlar tabına getməklə asanlıqla onu ləğv edə bilərsiniz. Orada müəyyən bonusunuzu tapa və onu ləğv etmək üçün uyğun düyməni tıklaya bilərsiniz. Ancaq, hər hansı bir bonus çıxarılana qədər, kitabxana tərəfindən müəyyən edilmiş bahis tələblərini yerinə yetirməlidir.

 • Mən bonus pulunu bahis etmək üçün istifadə edə bilərmə?

  Bonus kreditləri şəxsi naghdan ayrıdır və çıxarılana qədər 50 dəfə bahis olunmalıdır. Əlavə olaraq, 40 AZN daxil etməklə, bahisçilər slotlar üçün 250 pulsuz döndürmə ala bilərlər. Bonus pulu üçün bahis tələbləri də 50 dəfə bonus məbləğində çox makuldur. Bu, bonusunuzun məbləğinin 50 dəfəsini bahis etməlisiniz deməkdir, bundan sonra ondan hər hansı qazancı çıxara bilərsiniz. Bu, bonus pulunun nəzərdə tutulan məqsəd üçün istifadə edilməsini və yalnız hesabınızdan çıxarılmamasını təmin edir.

 • Pin Up-dakı bonuslar tez-tez dəyişir və ya yenilənir?

  Pin Up məşhur onlayn kazinodur ki, oyunçularına düzenli bonus yeniləmələri təqdim edir, onlara faydalanmaq üçün yeni və fərqli imkanlar verir. Bundan əlavə, saytın Şərtlər və Qaydalarında göstərildiyi kimi, zaman-zaman yeni bonuslar əlavə olunur.

 • Pin Up-da xoş gələn bonusu necə ala bilərəm?

  Pin Up-dakı xoş gələn bonusu iddia etmək üçün ilk olaraq qeydiyyatdan keçməli və bonusu aktivləşdirməlisiniz. Sonra bonusun şərtlərində göstərilən minimum depozit miqdarını ödəməli olmalısınız. Bunu etdikdən sonra, Şərtlər və Qaydalarında göstərilən bütün oyun tələblərini yerinə yetirməlisiniz. Pin Up bonusu üçün oyun tələbi depozit miqdarının 50 dəfəsidir və bonusun qəbul edilməsindən sonrakı 3 gün ərzində yerinə yetirilməlidir. 250 pulsuz dövrə almaq üçün, depozit miqdarınız 40 AZN və ya daha çox olmalıdır və vəsait çıxarmaq üçün hesabınızı təsdiqləməlisiniz. Bütün bu addımlar tamamlandıqdan sonra, Pin Up-dakı xoş gələn bonusdan ləzzət ala bilərsiniz!

 • Pinup xoş gələn bonusu nədir?

  Pinup xoş gələn bonusu onlayn oyun səfərinizi başlatmaq üçün əla bir yoldur. Bu bonusdan istifadə edərək, sadəcə 40 AZN minimum depozit üçün 250-ə qədər pulsuz dövriyyə ləzzət ala bilərsiniz. Bunu etmək üçün hesab yaratmaq və şərtlərdə göstərilən minimum depozit miqdarını yerinə yetirmək lazımdır. Təklifin şərtləri və qaydaları kimi oyun tələblərini yerinə yetirdikdən sonra, hesabınızdakı vəsaiti çıxarmağa tam yetki qazanacaqsınız.